Jorien Tilstra, Tilstra MC

“Ik ben Jorien Tilstra, interim veranderaar in verschillende rollen (lijn/programmamanager, procesbegeleider, organisatiecoach). Voordat ik aan de slag ging via De Lei Interim, had ik al verschillende keren een prettig telefoongesprek gehad met Arthur. Hij belde zo nu en dan met mogelijk passende opdrachten. Soms paste dat binnen mijn ambities, maar had ik geen tijd. Soms paste het niet bij mijn ambities en gaf ik aan voor welke opdrachten ik wel te porren ben.

In september 2021 benaderde Arthur mij opnieuw. Hij vertelde enthousiast over een mogelijkheid bij de gemeente Den Haag. Hoewel ik niet direct op zoek was naar (opnieuw) een opdracht voor een gemeente, bleken de opdracht en de condities toch interessant voor mij. Uit de eerdere contacten die Arthur en ik hadden, had hij dus feilloos op weten te maken wat een passende match zou zijn. Daarbij maakte hij ook een juiste inschatting dat ik een goede klik zou hebben met mijn opdrachtgevers bij de gemeente Den Haag. Dit bleek gelijk in het gesprek dat Arthur met hen had geregeld. De opdracht betrof een lijnmanagementfunctie, ter overbrugging van een aantal maanden voorafgaand aan een reorganisatie. Bij die reorganisatie zou de afdeling Advies, Projecten en Ondersteuning opgeheven worden en de medewerkers die er onderdeel van uitmaken op verschillende plekken in de nieuwe organisatiestructuur terecht komen.

In mijn rol als leidinggevende van het team heb ik me vooral gericht in het voorsorteren op de nieuwe situatie: wat zouden de medewerkers kunnen en willen bijdragen aan de nieuwe dienst Bedrijfsvoering, wat hebben zij daardoor nodig, hoe kunnen we alvast aanhaken op nieuwe ontwikkelingen die gaande zijn? Zodat iedereen zoveel mogelijk op een organische manier terecht kan komen waar hij of zij met plezier weer een aantal jaren kan werken aan opdrachten die bij hem/haar passen.

De afgelopen maanden heb ik veel contacten gelegd binnen de dienst en uitgedragen welke opdrachten bij ‘mijn’ medewerkers passen en waar zij goed in zijn. Het proces van organische overgang komt inmiddels voorzichtig op gang. Ik blijf nog totdat alle medewerkers op hun definitieve plek geland zijn en een nieuwe leidinggevende hebben. Door de match via De Lei Interim heb ik veel geleerd over de dynamiek bij een grote (G4) gemeente en weer een bijdrage kunnen leveren aan een organisatie die volop in aan het veranderen is.”

Jorien Tilstra, Tilstra MC